Begin mei zijn de eerste grondvoorbereidingen van gestart. De bovenlaag is afgegraven om grondwerk, zoals aardingsnetwerk, hemelwaterafvoer en voorbereiding voedingskabels voor de componenten in het zandpakket te leggen.