De electrolysers worden volop getest in Denemarken bij de leverancier. Een bezoek leverde veel waardevolle informatie. Helaas nemen de testen meer tijd in beslag en worden de elektrolysers eind februari – maart 2022 verwacht