November 2021: test electrolysers

De electrolysers worden volop getest in Denemarken bij de leverancier. Een bezoek leverde veel waardevolle informatie, helaas nemen de testen meer tijd in beslag en worden de electrolysers eind februari – maart 2022 verwacht.

Oktober 2021: realisatie vordert gestaag

De realisatie van de waterstof installatie laat steeds beter zien hoe de installatie eruit komt te zien. Een van de hoofdcomponenten, de electrolyser, laat nog even op zich wachten.

Juli 2021: eerste bouwwerk in voorbereiding

Met zicht op de vergunning is begin juli het eerste bouwwerk in voorbereiding, te weten de fundatie van de compressor. Doordat deze een lange droogtijd heeft wordt deze alvast gerealiseerd.

Mei 2021: eerste component geplaatst

Eind mei is het eerste zichtbare component geplaatst: de elektriciteit trafo. Deze zal de geleverde stroom door het zonnepark omzetten naar de benodigde spanning voor de componenten van de installatie.

Mei 2021: het werk is begonnen

Begin mei zijn de eerste grondvoorbereidingen van start gegaan. De bovenlaag is afgegraven om grondwerk, zoals aardingsnetwerk, hemelwaterafvoer en voorbereiding voedingskabels voor de componenten in het zandpakket te leggen.

Januari 2021: detailontwerp

Dit jaar wordt het detailontwerp definitief en worden alle voorbereidingen voor de realisatie getroffen. Naast de technische details worden afspraken tussen projectpartners, omgeving en bevoegd gezag geformaliseerd. Diverse onderzoeken zijn ondertussen uitgevoerd en vergunningsaanvraag is ingediend

Mei 2019: start van de pilot

Alliander en GroenLeven zetten samen het project op om naast het zonnepark van GroenLeven in Oosterwolde de waterstof installatie te realiseren. Ecologisch werklandschap Ecomunitypark en de gemeente Ooststellingwerf bieden de ruimte en mogelijkheden om het project te realiseren