GroenLeven organiseerde een succesvol waterstofevenement voor genodigden en belangstellenden.