Opening van SinneWetterstof Oosterwolde

Opening van SinneWetterstof Oosterwolde

Vrijdag 25 maart 2022 wordt de waterstofinstallatie SinneWetterstof Oosterwolde geopend met een executive symposium.

Daan Schut, CTO van Alliander, en Peter Paul Weeda, directeur GroenLeven, openen op 25 maart de waterstofinstallatie SinneWetterstof in Oosterwolde. SinneWetterstof is opgestart met als doel te leren hoe waterstofinstallaties bij kunnen dragen aan het voorkomen van congestie. Op dit moment kan niet altijd alle opgewekte zonne-energie getransporteerd worden via het elektriciteitsnet. Het net raakt vol. Conversie van elektriciteit naar waterstof kan hierin een oplossing bieden. Het pilot project geeft beide partijen inzicht in hoe om te gaan met waterstofinstallaties bij zonneparken; wat dit betekent voor de techniek, de organisatie en de regelgeving.

Het symposium gaat in op lokale productie en gebruik van waterstof. De belangen van provincie, gemeente, en ook lokale afnemers komen aan bod. Genodigden zijn de 25e ook welkom om een kijkje bij de installatie te nemen om een goed beeld te krijgen van een waterstofinstallatie.